Facemix

”It’s nice to have a friend”, del av ett rörligt verk.
Visades i en installation med en ”readymade” ram.

Från samlingsutställningen ”Facemix” på:
Galleri Axel, Stockholm 2015.