Basker-Villes hund

Illustrationer till "Basker-Villes hund" en kapitelbok för barn och vuxna av Tore Wizelius, Instant Book. Beställ boken här.