Svensk-tornedalsk fras- och ordlista

"Svensk-tornedalsk fras- och ordlista” har tagits fram av Birger Winsa i samarbete med personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten i Pajala kommun. Boken är 8x10 cm, gjord för att rymmas i personalens fickor. Tornedalska är ett av Sveriges minoritetsspråk. Förnominerat bidrag till Kolla! 2014. Kategori: Läromedels- och faktaillustration.