Grafisk formgivning

(Fortsättning på workshopen ”Vi gör ett typsnitt”)
Vi börjar med en genomgång av grundläggande layout- och kompositionslära. Eleverna formger en trycksak eller en bok med det egna typsnittet. Det kan bli en affisch till klassfesten, klassens veckobrev eller en bok av elevernas uppsatser. Vi gör anfanger, mönster och illustrationer till projektet.
Lektionen anpassas efter ålder på eleverna.