Tängelgårdastenen

Kategori

Tängelgårdastenen är en bildsten från Gotland, gjord på vikingatiden. Stenen består av bilder och scener ur fornnordisk mytologi. Jag har har arbetat med animationerna som projiceras på stenen och väggen bakom stenen. Se den på utställningen Vikingarnas värld, Historiska museet, Stockholm.

Tängelgårdastenen is a Viking Age image stone from Gotland, Sweden. The stone consists of images and scenes from the mythology. I have worked with the animation that is projected on Tängelgårdastenen and the wall behind the stone. See it at the exhibition The Viking World, Historiska museet, Stockholm, Sweden.

Illustration & Art director: Ulrika Nilsson Carlsson
Animation Ornamentbård: Anna L Andrén
Animation Strid: Ulrika Nilsson Carlsson & Frank Gudmundsson
Animation Begravning: Ulrika Nilsson Carlsson
Animation Valhall: Ulrika Nilsson Carlsson
Animation Skepp: Frank Gudmundsson
Postproduktion: Ulrika Nilsson Carlsson